Covid-19

COVID-19
De Corona maatregelen hebben een behoorlijke impact op onze levens. Toch blijven wij als organisatie vooruit kijken en proberen, zoveel als mogelijk, voor onze klanten een perspectief te bieden. Wij doen dat o.a. door er voor te zorgen dat al onze reizen binnen de RIVM-richtlijnen worden uitgevoerd. Daarnaast zorgen wij er voor dat de financiële risico’s voor onze reizigers zoveel als maar mogelijk is, worden beperkt. Wij doen dat o.a. door geen voorschotbetaling te vragen en door de geboekte reis pas te laten betalen nadat definitief vaststaat dat de reis ook daadwerkelijk doorgaat.
En bij uw reispapieren treft u altijd de laatste RIVM-richtlijnen en voorwaarden aan waaronder uw reis plaats kan vinden.